Kasvataja kohustusleping

Eesti Kennelliidu kasvatajad peavad järgima kasvataja kohustuslepingut, millele kõik uuemad kasvatajad ka alla kirjutanud on.

Kasvataja kohustusleping:

  1. Nõustun EKL põhikirjast tuleneva eesmärgiga aidata kaasa tõukoerte, kelle välimik, tervis ja füüsilised omadused vastavad FCI/EKLi poolt tunnustatud tõustandarditele ning kes on sobilikud antud tõu kasutuseesmärgipäraseks kasutamiseks või muuks tegevuseks, kasvatamisele ja aretamisele. Eeltoodu saavutamiseks kasutan aretuses ainult puhtatõulisi, kehaehituselt ja loomult võimalikult terveid ning tõu kasutuseesmärgile vastavate omadustega koeri. Olen teadlik sellest, et EKLi määrused ja eeskirjad on mulle kohustuslikud.
  2. Olen kursis koerapidamist reguleerivate EV, FCI ja EKL seaduste, määruste ja eeskirjadega. Kohustun oma koeri pidama hügieeni ja loomakaitse nõuetele vastavates tingimustes ega kahjusta ega häiri ümbritsevat keskkonda.
  3. Luban EKLi poolt volitatud isikutel kontrollida minu pesakonna pidamistingimusi (vt. Tõuraamatumäärus p 10.3) ning minu kasvatustööd puudutavat dokumentatsiooni (koerte registreerimistunnistusi, märgistust, lemmikloomapassi, muid pesakonna registreerimiseks vaja olevaid dokumente).
  4. Aretuses kasutan ainult registreerimistunnistusega tõukoeri ning registreerin kõik oma pesakondade elus olevad kutsikad vastavalt EKL tõuraamatumäärusele EKL tõuraamatusse. Kasutan oma isaseid koeri ainult registreerimistunnistusega tõukoerte aretuses.
  5. Kohustun end pidavalt täiendama koerakasvatust puudutavates valdkondades. Hoian end kursis minu poolt kasvatatavate tõugude kaasaegsete probleemidega, teen omale selgeks kehtivad FCI/EKL tõustandardid ja tõu kasutuseesmärgid. Täidan oma kasvatustöös EKLi tõuraamatumäärust ja selle lisasid. Olles tõuühingu liige, olen avatud selle aretusnõuannetele.
  6. Kohustun vastavalt EKL eeskirjadele avalikustama minu omanduses olevate koerte puusa-, silma-, põlve- jm. terviseuuringute tulemused EKL tõuraamatu andmebaasi ning ei varja oma koerte tervise-, iseloomu- või välimikuprobleeme. Annan ausat infot oma koerte omaduste kohta. Püüan igati näidata oma kasvatustöö tulemusi näitustel, tööeksamitel, töökatsetel ja võistlustel ning tõuühingute poolt korraldatavatel aretuskontrollidel ja soovitan seda teha ka oma kasvandikel.
  7. Loovutan ainult terved, märgistatud, ussikuurid läbinud ja eakohaselt vaktsineeritud heas vormis olevad sotsialiseeritud kutsikad koos lemmikloomapassiga koerapidamiseks sobivatesse tingimustesse peale seitsmendat elunädalat. Juhendan vajadusel omanikke ning jälgin oma kasvandike arenemist. Teatan ostjale loovutushetkel kutsikal teadaolevast veast, mis võib osutuda takistuseks esinemisel näitusel või katsetel või aretuses kasutamisel või vajab veterinaarset sekkumist. Olen teadlik, et võin registreerida kutsika mitte-aretuseks (MA) registrisse.
  8. Kasutan aretuses emast koera ainult vanuses 18. elukuust kuni 9-aastaseks saamiseni, isaskoeri alates 10. elukuust ja seejuures aktsepteerin EKLi poolt tunnustatud tõuühingu kehtestatud tõukohaseid vanusepiiranguid. Ma ei kurna emast koera liiga tihedate pesakondadega (vt. Tõuraamatumäärus p 6) ning võtan arvesse koera vanust ja tervislikku seisundit.
  9. Müün koera kirjaliku lepinguga (võimalik kasutada EKL blanketti). Müügihind sisaldab registreerimistunnistust ja lemmikloomapassi ning kirjalikke kutsika hooldusjuhendeid ja kõiki enne loovutust tehtud veterinaartasusid ja muid pesakonnaga seotud kulutusi. Juhul kui EKL eemaldab pesakonna tõuraamaturegistrist segaverelisuse tõttu, tagastan müügihinna täies ulatuses.
  10. Teatan oma koera/kutsika omanikuvahetusest EKL registrisse täites omanikuvahetuse blanketi.
  11. Vormistan kirjaliku lepingu, kui loovutan koera rendi- või kaasomandisse.
  12. Ma ei müü/loovuta koeri/kutsikaid teadlikult katseloomadeks ega vahendajatele.
  13. Tean, et antud lepingupunktide rikkumise eest on EKLil õigus piirata minu koerte osalemisõigust näitustel ja/või võistlustel ja/või aretuses.
  14. Käesoleva kasvataja kohustuslepingu muutub kehtetuks, kui teavitan sellest kirjalikult EKLi.

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

Kasvataja kohustusleping

Eesti Kennelliidu kasvatajad peavad järgima kasvataja kohustuslepingut, millele kõik uuemad kasvatajad ka alla kirjutanud on.

Kasvataja kohustusleping:

  1. Nõustun EKL põhikirjast tuleneva eesmärgiga aidata kaasa tõukoerte, kelle välimik, tervis ja füüsilised omadused vastavad FCI/EKLi poolt tunnustatud tõustandarditele ning kes on sobilikud antud tõu kasutuseesmärgipäraseks kasutamiseks või muuks tegevuseks, kasvatamisele ja aretamisele. Eeltoodu saavutamiseks kasutan aretuses ainult puhtatõulisi, kehaehituselt ja loomult võimalikult terveid ning tõu kasutuseesmärgile vastavate omadustega koeri. Olen teadlik sellest, et EKLi määrused ja eeskirjad on mulle kohustuslikud.
  2. Olen kursis koerapidamist reguleerivate EV, FCI ja EKL seaduste, määruste ja eeskirjadega. Kohustun oma koeri pidama hügieeni ja loomakaitse nõuetele vastavates tingimustes ega kahjusta ega häiri ümbritsevat keskkonda.
  3. Luban EKLi poolt volitatud isikutel kontrollida minu pesakonna pidamistingimusi (vt. Tõuraamatumäärus p 10.3) ning minu kasvatustööd puudutavat dokumentatsiooni (koerte registreerimistunnistusi, märgistust, lemmikloomapassi, muid pesakonna registreerimiseks vaja olevaid dokumente).
  4. Aretuses kasutan ainult registreerimistunnistusega tõukoeri ning registreerin kõik oma pesakondade elus olevad kutsikad vastavalt EKL tõuraamatumäärusele EKL tõuraamatusse. Kasutan oma isaseid koeri ainult registreerimistunnistusega tõukoerte aretuses.
  5. Kohustun end pidavalt täiendama koerakasvatust puudutavates valdkondades. Hoian end kursis minu poolt kasvatatavate tõugude kaasaegsete probleemidega, teen omale selgeks kehtivad FCI/EKL tõustandardid ja tõu kasutuseesmärgid. Täidan oma kasvatustöös EKLi tõuraamatumäärust ja selle lisasid. Olles tõuühingu liige, olen avatud selle aretusnõuannetele.
  6. Kohustun vastavalt EKL eeskirjadele avalikustama minu omanduses olevate koerte puusa-, silma-, põlve- jm. terviseuuringute tulemused EKL tõuraamatu andmebaasi ning ei varja oma koerte tervise-, iseloomu- või välimikuprobleeme. Annan ausat infot oma koerte omaduste kohta. Püüan igati näidata oma kasvatustöö tulemusi näitustel, tööeksamitel, töökatsetel ja võistlustel ning tõuühingute poolt korraldatavatel aretuskontrollidel ja soovitan seda teha ka oma kasvandikel.
  7. Loovutan ainult terved, märgistatud, ussikuurid läbinud ja eakohaselt vaktsineeritud heas vormis olevad sotsialiseeritud kutsikad koos lemmikloomapassiga koerapidamiseks sobivatesse tingimustesse peale seitsmendat elunädalat. Juhendan vajadusel omanikke ning jälgin oma kasvandike arenemist. Teatan ostjale loovutushetkel kutsikal teadaolevast veast, mis võib osutuda takistuseks esinemisel näitusel või katsetel või aretuses kasutamisel või vajab veterinaarset sekkumist. Olen teadlik, et võin registreerida kutsika mitte-aretuseks (MA) registrisse.
  8. Kasutan aretuses emast koera ainult vanuses 18. elukuust kuni 9-aastaseks saamiseni, isaskoeri alates 10. elukuust ja seejuures aktsepteerin EKLi poolt tunnustatud tõuühingu kehtestatud tõukohaseid vanusepiiranguid. Ma ei kurna emast koera liiga tihedate pesakondadega (vt. Tõuraamatumäärus p 6) ning võtan arvesse koera vanust ja tervislikku seisundit.
  9. Müün koera kirjaliku lepinguga (võimalik kasutada EKL blanketti). Müügihind sisaldab registreerimistunnistust ja lemmikloomapassi ning kirjalikke kutsika hooldusjuhendeid ja kõiki enne loovutust tehtud veterinaartasusid ja muid pesakonnaga seotud kulutusi. Juhul kui EKL eemaldab pesakonna tõuraamaturegistrist segaverelisuse tõttu, tagastan müügihinna täies ulatuses.
  10. Teatan oma koera/kutsika omanikuvahetusest EKL registrisse täites omanikuvahetuse blanketi.
  11. Vormistan kirjaliku lepingu, kui loovutan koera rendi- või kaasomandisse.
  12. Ma ei müü/loovuta koeri/kutsikaid teadlikult katseloomadeks ega vahendajatele.
  13. Tean, et antud lepingupunktide rikkumise eest on EKLil õigus piirata minu koerte osalemisõigust näitustel ja/või võistlustel ja/või aretuses.
  14. Käesoleva kasvataja kohustuslepingu muutub kehtetuks, kui teavitan sellest kirjalikult EKLi.