EKL koerte koolitust koordineeriv kogu

UUDISED:

EKL-KKK TEADAANNE EKL-KKK LIIKMETELE!

EKL–KKK üldkoosolek toimub 15. juunil kell 18:30 Tallinnas, Alajaama 8.

Koosoleku päevakord:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Ülevaade EKL–KKK eestseisuse poolt tehtust möödunud 2 tegevusaasta jooksul
3. EKL–KKK eestseisuse tagasikutsumine
4. EKL–KKK uue eestseisuse liikmete arvu kinnitamine
5. EKL–KKK eestseisuse liikmete valmine
6. EKL–KKK esimehe valimine

Kui soovite koosolekul osaleda volituse kaudu, siis saatke volikiri aadressile eestseisus@ekl-kkk.ee
Volikirja blankett on leitav EKL-KKK dokumentide lehelt: http://kennelliit.ee/ekl-kkk-dokumendid-ja-blanketid/

Võta meiega ühendust

Ava täisvaade

EKL koerte koolitust koordineeriv kogu

UUDISED:

EKL-KKK TEADAANNE EKL-KKK LIIKMETELE!

EKL–KKK üldkoosolek toimub 15. juunil kell 18:30 Tallinnas, Alajaama 8.

Koosoleku päevakord:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Ülevaade EKL–KKK eestseisuse poolt tehtust möödunud 2 tegevusaasta jooksul
3. EKL–KKK eestseisuse tagasikutsumine
4. EKL–KKK uue eestseisuse liikmete arvu kinnitamine
5. EKL–KKK eestseisuse liikmete valmine
6. EKL–KKK esimehe valimine

Kui soovite koosolekul osaleda volituse kaudu, siis saatke volikiri aadressile eestseisus@ekl-kkk.ee
Volikirja blankett on leitav EKL-KKK dokumentide lehelt: http://kennelliit.ee/ekl-kkk-dokumendid-ja-blanketid/